Warmińsko-Pomorskie Stowarzyszenie Radiokomunikacji Amatorskiej im. Tadeusza Odrowskiego
z siedzibą w Gdańsku

Znak wywoławczy  SP4YZW
Adres do korespondencji: 83-000 Pruszcz Gdański ul. Niepodległości 3m26
Tel. 58 682 18 02
e-mail: warm.pom@wp.pl
Regon 170965903
KRS 0000115649


Przewodniczący Warmińsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Radiokomunikacji Amatorskiej im. Tadeusza Odrowskiego
Edmund Michaelis
                    Herby, którymi Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się.
                     
                        Herb Województwa Pomorskiego ustanowiony w 2002r.
                        Pierwowzorem herbu jest XVI- wieczny fresk z wizerunkiem gryfa,
                        który znajduje się w prezbiterium archikatedry w Oliwie.


            Chorągiew, pod którą walczyli Warmińscy Wojacy.
Informacje ze statutu
Stowarzyszenie kontynuuje działalność " Warmińskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców" działającego od 2002r. na Warmii.
Poszerzono zakres działania o Pomorze i nadano nazwę Warmińsko-Pomorskie Stowarzyszenie Radiokomunikacji Amaterskiej im. Tadeusza Odrowskiego z siedzibą w Gdańsku.
Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania insygniów Warmii i Pomorza, posługiwania się pieczęciami i pieczątkami wg. obowiązujących wzorów, stosowania symboli, odznak i medali przedstawiających przynależność do stowarzyszenia.
Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i uprawnienia Stowarzyszenia Pożytku Publicznego zgodnie
z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r.Cele stowarzyszenia

~  propagowanie historii oraz walorów Warmii i Pomorza,
~  integrowanie radioamatorów krótkofalowców
    Ziemi Warmińskiej i Pomorza
    oraz  osób wyrażających chęć wspólnego działania
,

~  pielęgnowanie polskości
    i pamięci o bohaterach walczących
o polskość,
~ prezentowanie  zasłużonego działacza o wolność Polski
    na terenie Warmii i Pomorza, Tadeusza Odrowskiego,
    jako patrona stowarzyszenia.


Kliknij, aby edytować treść...

Nowe zdjęcia:

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!