Warmińsko-Pomorskie Stowarzyszenie Radiokomunikacji Amatorskiej im. Tadeusza Odrowskiego
z siedzibą w Gdańsku

Znak wywoławczy  SP4YZW
Adres do korespondencji: 83-000 Pruszcz Gdański ul. Niepodległości 3m26
Tel. 58 682 18 02
e-mail: warm.pom@wp.pl
Regon 170965903
KRS 0000115649


Przewodniczący Warmińsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Radiokomunikacji Amatorskiej im. Tadeusza Odrowskiego
Edmund Michaelis
                    Herby, którymi Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się.
                     
                        Herb Województwa Pomorskiego ustanowiony w 2002r.
                        Pierwowzorem herbu jest XVI- wieczny fresk z wizerunkiem gryfa,
                        który znajduje się w prezbiterium archikatedry w Oliwie.


            Chorągiew, pod którą walczyli Warmińscy Wojacy.


Kliknij, aby edytować nagłówek...Trwają poszukiwania materiałów dokumentujących początki krótkofalarstwa 
w Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni od roku 1975.
Warmińskie Stowarzyszenie Krótkofalowców w Braniewie zostało zarejestrowane 24 czerwca 2002r.
Wkrótce rozpoczęła działalność radiostacja krótkofalowa o znaku wywolawczym SP4YZW z Braniewa.
Realizując statutowe cele Stowarzyszenie zorganizowało konkursy popularyzujace historię i zabytki Warmii.Przedstawiamy regulamin dyplomu "Warmia" . Nadal można go zdobywać.
Uczestnicy konkursu, spełniający warunki otrzymali nagrody ksiązkowe ufundowane przez gminy Powiatu Braniewo.

Drugim dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie w roku 2003 konkursu " Braniewo".
Przedstawiamy regulamin i wzór dyplomu. Nadal można go zdobywać.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWO UFUNDOWAŁ NAGRODY KSIĄŻKOWE I INNE. ZFINANSOWAŁ WYKONANIE DYPLOMÓW ORAZ KART QSL DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU. 

Trzecie przedsięwzięcie to dyplom z okazji 60-tej Rocznicy Powrotu Braniewa do Polski.
Opracowany został regulamin i wzór dyplomu wspólnie z Sekcją Krótkofalarską Miejskiego Ośrodka Sportu w Braniewie.

"...Gnębiły Warmię wrogi
Aż światem wstrząsnął bój
I Biały Orzeł drogi 
Lot zwrócił ku niej swój"Warmińskie Stowarzyszenie Krótkofalowców 
                z siedzibą w Braniewie
                 i Sekcja Krótkofalarska
                 Miejski Ośrodek Sportu

                             DYPLOM

                            uznania 

za udział w uroczystościach 60-tej rocznicy 
powrotu Braniewa do Polski po 173 latach Zaboru Pruskiego.

W nocy z19-tego na 20-sty marzec 1945r kapituluje niemiecka obrona Braniewa.
Władze Polski przejmują Braniewo 7 lipca 1945r.

                                           
                                                                                             Braniewo 20.09.2005r.
Ilustracja przedstawia ruinę wejścia do poczty w Braniewie.
Nie doszło do realizacji powyższego przedsięwzięcia z powodu braku wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta Braniewo.

Stowarzyszenie współpracowało z Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego w Braniewie. 

Na zdjęciach członkowie Stowarzyszenia, Anna Sołoma i Kamil Frąckiewicz przeprowadzają konkurs z wiedzy o Warmii na biwaku harcerskim w okolicy Fromborka.
Uczestnicy otrzymali " Dyplomy Warmia" a najlepsi nagrody książkowe. 
Stowarzyszenie uczestniczyło czterokrotnie w obchodach Dni Ornety organizując każdorazowo konkursy wiedzy o mieście i Gminie Orneta oraz o Warmii.
 Prezentujemy jeden z dyplomów, który otrzymywali uczestnicy konkursu w 2006r.
Operatorzy stacji nadawczej SP4YZW,
biorącej po raz pierwszy w obchodach " Dni Ornety".
W 2004 roku Stowarzyszenie wraz z Sekcją Krótkofalarską przy Ośrodku Sportu i Turystyki w Braniewie zorganizowało poza konkursem wiedzy 
o Ornecie i Warmii, wystawę sprzętu radiokomunikacyjnego stosowanego przez krótkofalowców w latach 1950 - 2004.
Niżej przedstawiony sprzęt należał do prywatnych właścicieli  będących organizatorami 
oraz został wypożyczony z Ligi Obrony Kraju. 

Dyplom uznania otrzymywali radioamatorzy po przeprowadzeniu samodzielnie 100 łączności 
i spełnieniu wszystkich warunków ewidencyjnych dotyczących tych łączności. 
Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!