Warmińsko-Pomorskie Stowarzyszenie Radiokomunikacji Amatorskiej im. Tadeusza Odrowskiego
z siedzibą w Gdańsku

Znak wywoławczy  SP4YZW
Adres do korespondencji: 83-000 Pruszcz Gdański ul. Niepodległości 3m26
Tel. 58 682 18 02
e-mail: warm.pom@wp.pl
Regon 170965903
KRS 0000115649


Przewodniczący Warmińsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Radiokomunikacji Amatorskiej im. Tadeusza Odrowskiego
Edmund Michaelis
                    Herby, którymi Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się.
                     
                        Herb Województwa Pomorskiego ustanowiony w 2002r.
                        Pierwowzorem herbu jest XVI- wieczny fresk z wizerunkiem gryfa,
                        który znajduje się w prezbiterium archikatedry w Oliwie.


            Chorągiew, pod którą walczyli Warmińscy Wojacy.

Galeria

Efekty naszej działalności.
Stowarzyszenie realizując zadania statutowe zainteresowało się napotkanym, niszczejącym 
obiektem zabytkowym na terenie Gminy Wilczęta w powiecie braniewskim i wystąpiło 
z pismem ( 18.01.2005r.)powiadamiającym o tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Olsztynie. Stowarzyszenie informowane było o podejmowanych czynnościach prawnych przez Urząd. 
Pismo z dnia 10 sierpnia 2011r. przynioslo satysfakcjonującą wiadomość, że " kaplica grobowa położona w Gładyszach, gm. Wilczęta,na dz. Nr 3129/1 obręb 4 Gładysze, KW23137 wpisana została do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Warmińsko - Mazurskiego decyzją WKZ z dnia 22 czerca 2011r., znak: IZAR(ms)4101 - 3(8)11.

Poniżej przedstawiamy niektóre z dokumentów.
Na zdjęciu, przed omawianą powyżej kaplicą grobową, członkowie Stowarzyszenia: po lewej wiceprzewodnicząca kol. Jadwiga Parszuto SP4INS,
po prawej przewodniczący komisji rewizyjnej kol. Jan Bulzacki SP7IL.
Na wskutek kilkuletnich starań przewodniczącego Stowarzyszenia, Edmunda Michaelisa ( na zdjęciu powyżej z nieodłącznym psem i przewodniczacym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Janusz Bulzacki  SP7IL ), wyżej opisany obiekt został uznany jako zabytek. 
O nas w prasie.
Na tym kończymy prezentację artykułów ukazujacych się w prasie przede wszystkim braniewskiej.

Poniżej przedstawiamy niektóre formy działalności młodzieży należącej do Stowarzyszenia.
Są to fragmenty kroniki Stowarzyszenia.
RAJDY
Na tym przerywamy prezentowanie dotychczasowej działalności na terenie Warmii.
DZIEKI DUŻEMU ZAANGAŻOWANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I KADRY REALIZOWANE BYŁY Z DUŻYM POWODZENIEM ZADANIA STATUTOWE. POJAWIALY SIĘ NOWE, CIEKAWE PROPZYCJE POSZERZENIA ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI.
NA JEDNYM Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POSTANOWIONO PODJĄĆ REALIZACJĘ  POMYSŁU NAWIĄZANIA KONTAKTU Z SEMINARIUM DUCHOWNYM W PIENIĘŻNIE., GDYŻ WIADOMO BYŁO, ŻE DZIAŁAŁA TAM RADIOSTACJA O ZNAKU SP2YS, KTÓRA ZAKOŃCZYŁA DZIAŁANIE W LATACH 2000-2001.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA I KADRA WIDZIAŁA SENSOWNOŚĆ PROPAGOWANIA KRÓTKOFALARSTWA WŚRÓD SEMINARZYSTÓW Z UWAGI NA ICH POWOŁANIA MISYJNE. ODBYŁY SIĘ ROZMOWY Z WŁADZAMI SEMINARIUM. PROPOZYCJA WSK SPOTKAŁA SIĘ Z ŻYCZLIWYM PRZYJĘCIEM I PO OMÓWIENIU SPRAW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH Z AKCEPTACJĄ. WOBEC TEGO ZARZĄD WSK NA POSIEDZENIU W DNIU 21.11.2003R. PODJĄŁ UCHWAŁĘ O REALIZACJI KONKRETNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CO DOKUMENTUJE PROTOKÓŁ. KLUB OTRZYMAŁ NAZWĘ DEL VERBO VIVINO, KTÓRĄ ZAPROPONOWAŁO MISYJNE SEMINARIUM KSIĘŻY WERBISTÓW W PIENIĘŻNIE. 
Przygotowania do współpracy z Seminarium trwały około 2 lat i niestety, nie z winy Stowarzyszenia , spełzły na niczym. Żałujemy.
W 2009r. Warmińskie Stowarzyszenie Krótkofalowców poszerzyło teren działalnosci o województwo Pomorskie i przyjęło nazwę 
Warminsko - Pomorskie Stowarzyszenie Radiokomunikacji Amatorskiej im. Tadeusza Odrowskiego z siedzibą w Gdańsku.

Poniżej przedstawiamy patrona Stowarzyszenia.


Pierwszą organizacją, z którą Stowarzyszenie nawiazało współpracę był Harcerski Krąg Seniorów " Korzenie" w Gdańsku.
Podczas zorganizowanego przez ZHP Komendę Chorągwi Gdańsk XXV Jubileuszowego Rajdu Harcerskiego " Rodło" 
na Ziemi Kaszubskiej, Stowarzyszenie prowadzilo propagowanie rajdu drogą radiową. Stacja o znaku wywoławczym SP4YZW/2 pracowała w Kartuzach w dniach 21 maja 2009r. do 24 maja 2009r.
W tym samym czasie pracowała również indywidualna stacja druha Piotra Jakusza ( SP2LLR), mieszkańca Kartuz.
Obok przedstawiamy tekst komunikatu skierowanego do krotkofalowców zachecającego do udziału w imprezie.
Został on przesłany komunikatorom PZK celem rozpowszechnienia.
Na zdjeciu grupa instruktorek i instruktorów harcerskich seniorów na spotkaniu z przedstawicielami Gminy Sierakowice w czasie trwania Rajdu "Rodło". Na pierwszym planie z lewej strony: były wiceprzewodniczący WPSRA, Jerzy Szafek SP2GUY, przewodniczący WPSRA Edmund Michaelis hm SP2CI, najmłodszy operator Błażej Trawczyński  SQ2MTG.  

Karta QSL 
str.1                                                                                                                str2
str3                                                                                                                 str4
Powyżej przedstawiamy wzór karty QSL, którą otrzymywali korespondenci za przeprowadzenie łączności 
z radiostacjami rajdowymi. 
Stowarzyszenie nawiązało kontakt ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i oklicznych Gmin. W wyniku uznania pasji krótkofalowców pojawił się w czasopiśmie Społeczno-Kulturalnym "Więzi",Nr 4(21)2009 artykuł, 
który przedstawiamy poniżej.
Pod koniec 2009 roku oba wyżej wymienione stowarzyszenia podjęły się realizacji imprezy mającej na celu popularyzowanie walorów turystycznych i historycznych Ziemi Gdańskiej.
Do obowiązków WPSRA należało przeprowadzenie konkursu wiedzy o Ziemi Gdańskiej drogą radiową. 
Zadanie to wymagało;
- zorganizowania operatorów radiostacji posiadajacych własny sprzęt i działających na terenie Powiatu Gdańskiego,
- opracowanie regulaminu konkursu,
- opracowanie wzoru dyplomu i kart QSLdla uczestników konkursu,
- pozyskanie sponsorów fundujących nagrody.
Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin pokryło koszty wydruku dyplomów i kart.
Regulamin opracowany 30.01.2010r. został rozesłany do publikatorów Polskiego Związku Krótkofalowców co umożliwiło rozpropagowanie imprezy w kraju i zagranicą.
Poniżej przedstawiamy ten regulamin.
O nas w prasie lokalnej " Więzi"
Poniżej przedstawiamy dyplom i  kartę QSl, opracowane przez czlonka Stowarzyszenia kol. Bogdana Ruśniaka  SQ2NNP,
 przyznawanych uczestnikom konkursu.
Karta QSL strona pierwsza.
Karta QSL strona druga.
zdj.1 Krajobraz Żuław w Gminie Cedry Wielkie.
zdj.2 Wyposażenie prywatnej radiostacji kol. Józefa Potockiego SP2BME z Gminy Trąbki Wielkie.
zdj.3 Operatorzy w czasie pobytu w Cedrach Wielkich. Pierwszy z lewej Józef Potocki, w drugim planie Zenon Olszewski SP2OVQ.
zdj.4 kol. Zenon w towarzystwie zainteresowanych krótkofalarstwem uczniów z Ceder Wielkich.
Uczestnicy konkursu, którzy spełnili wszystkie regulaminowe warunki, otrzymali nagrody książkowe.
Fundatorami nagród byli:
- Starosta Powiatu Gdańskiego Cezary Bieniasz-Krzywiec   -   " Żuławy Gdańskie w historię Pomorza Gdańskiego wpisane ",
- Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel   -   " Historia Pruszcza Gdańskiego",
- Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin  -  " Gminne Strony Zarys Dziejów Gminy Pruszcz Gdański".

Następnym zadaniem, które podjęło Stowarzyszenie pod koniec 2010r., była popularyzacja powstającej w Pruszczu Gdańskim Faktorii Rzymskiej. Został opracowany regulamin konkursu wiedzy o Szlaku Bursztynowym i Faktorii Rzymskiej. 
Niestety nie doszło do realizacji tej koncepcji , ponieważ zabrakło zdecydowanego wsparcia  ze strony miasta. Stowarzyszenie nie dysponując własnymi środkami nie mogło, między innymi, wydrukować dyplomów i kart QSL dla uczstników konkursu a także nagród książkowych zwycięzców.
Poniżej przedstawiamy projekt regulaminu " niedoszłego" konkursu " Faktoria Rzymska" z 30 marca 2011r.
100 LAT TEATRU LEŚNEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU
Część widowni Teatru Leśnego w dniu jego otwarcia.                            Na zdjęciu od lewej: przewodnicaący Komitetu Osiedlowego im. Jana                                                                                                                            Matejki Edmund Michaelis, wiceprzewodniczący KOim.J. Matejki Stanisław                                                                                                                    Sikorski oraz pracownica Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
Po lewej stronie figura Jana Gutenberga, która została umieszczona w altanie( po prawej stronie),na miejscu na którym ongiś stała. 
Odsłonięcie Pomnika Jana Gutenberga i ponowne otwarcie Teartru Leśnego w Gdańsku- Wrzeszczu w dniu 12.09.1998r. odbyło się z udzialem Prezydeta miasta Gdańsk Tomasza Posadzkiego i Trójmiejskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców.
Na zdjęciu od lewej: przewodniczący Komitetu Osiedla Jana Matejki Edmund Michaelis,prezydent Tomasz Posadzki, członkowieTSK: Jerzy Podsadkowski, prezes TSK Jerzy Kulis SP2NBI, Witek Gępka SP2MHC, przed samochodem, w którym znajdowała się radiostacja.

Jesienią 2010r. WPSRA zostało poinformowane przez przewodniczącą klubu Winda Gdańskiego Archipelagu Kultury w Gdańsku o planowanych na 2011r. obchodach 100-lecia Teatru Leśnego w Gdańsku Wrzeszczu. 
Wśród członków WPRSA znajdowali się dawni działacze Komitetu Mieszkańców Osiedla Jana Matejki we Wrzeszczu, którzy kierowani sympatią do osiedla podjęli decyzję włączenia się do popularyzacji historii teatru i organizowanej przez Windę imprezy.

Zgodnie z przyjętymi przez Stowarzyszenie regułami został opracowany regulamin konkursu, wzór dyplomu, wzór karty QSL oraz zostały przewidziane nagrody.
Prezydent Miasta Gdańsk, Paweł Adamowicz, na prośbę Stowarzyszenia , przyjął patronat nad podjętą przez Stowarzyszenie inicjatywą popularyzacji drogą radiową 100-lecia Teatru Leśnego we Wrzeszczu.
Biuro Prezydenta ds.Kultury poinformowało Stowarzyszenie o gotowości pokrycia kosztów promocji obchodów. .
Stowarzyszenie otrzymało Pozwolenie Radiowe Tymczasowe na używanie znaku wywoławczego okolicznościowego                                            HF100TL
Poniżej przedstawiamy wzór dyplomu.
Karta QSL
W dniu inauguracji Teatru Leśnego na scenie wystąpili:
Teatr Miniatura z przedstawieniem " Brzydkie Kaczatko",
Zespół wokalny " Neptun" Akademii Muzycznej w Gdańsku,
Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa. 

Stowarzyszenie podjęło starania o oznakowanie i informację edukacyjną dotyczącą nieistniejącego już Zamku Krzyżackiego w Osieku koło Skórcza
Będziemy informować o wynikach tych starań.


Ruiny zamku w Osieku koło Skórcza
Sprawa dotycząca ruin zamku w Osieku czeka na satysfakcjonujace rozwiazania. Działamy. O rezultatach poinformujemy.
65 ROCZNICA WODOWANIA STATKU "SOŁDEK", pierwszego statku zbudowanego po wojnie w Stoczni Gdańskiej.

Szanowni,
Koleżanki i Koledzy,
zapraszany do łączności ze stacją o znaku wywoławczym HF 65 SOLDEK nadającej z pokładu ss Sołdek będącego obecnie muzeum.
Radiostacja pracuje od10.11.2013r. do 30.11.2013r.(w piątki, soboty i niedziele) na częstotliwościach: KF 3700 do 3730 MHz 7140 do7170MHz emisją SSB. Na UKF 145.400, 145.420, 145.500 MHz oraz na przemienniku 145.600MHz.
Krótka historia działalności stacji HF 65 SOLDEK

 Na jednym z lipcowych spotkań członków WPSRA zrodził się pomysł uczestniczenia Stowarzyszenia w popularyzowaniu przypadającej właśnie
 65 Rocznicy s.s. Sołdek, który obecnie jako statek - muzeum jest zacumowany u nabrzeża Motławy w Gdańsku.
Inicjator przedsięwzięcia, Józef Potocki SP2BME, nawiązał w tym celu kontakt z wiceprezesm Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek"
panem Leonardem Wieliczko.
Propozycja WPSRA spotkała się z akceptacją.
Nawiązała się współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem a dyrekcją CMM oraz Towarzystwem Przyjaciół Statku-Muzeum"Sołdek".
W wyniku tych spotkań ustalono lokalizację radiostacji na pokładzie s.s. Sołdek, jej znak wywoławczy i czas pracy radiostacji na okres 10.11.2013-30.11.2013 oraz finansowanie kart QSL.
Operatorami radiostacji HF 65 SOLDEK zostali:
- kierownik - Józef Potocki SP2BME,
- operator - Andrzej Grotha SP2GOW,
- operator - Edmund Michaelis SP2CI, 
- operator Piotr Jakusz SP2LLR.
W trudnych warunkach temperaturowych przeprowadzono 420 łączności.
Ustalono, we współpracy sekretarz WPSRA Teresy Niebudy i pracownika CMM Przemysława Kwapisza, wzór karty QSL.
Zostały one zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Statku -  Muzeum "Sołdek".
Operatorzy rozesłali karty QSL.
Za wspólną, przyjemną realizację zamierzenia dziękuję Dyrekcji CMM i Towarzystwu Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek"  - przewodniczący WPSRA Edmund Michaelis.
Wdniu 28.01.2014r. odbyło się spotkanie czlonków WPSRA z pracownikami CMM, na którym podsumowano satysfakcjonującą realizację opisanego powyżej przedsięwzięcia. Obecni byli: dr inż. dyrektorCMM Jerzy Litwin,prezes Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum"Sołdek", wiceprezes Leonard Wieliczko, sekretarz Przemysław Kwapisz oraz członkowie WPSRA przewodniczący Edmund Michaelis sp2ci, przewodniczacy komisji rewizyjnej Józef Potocki sp2bme oraz Andrzej Grotha sp2gow i Piotr Jakusz sp2llr.
Dnia 19.02.2014r. spotkanie zorganizował 0środek Morski Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Dział Edukacji  i zaproponował możliwość  dalszej współpracy przy okazji np. Nocy Muzeów, Dnia Dziecka itp. Obecni byli Przemysław Węgrzyn oraz przedstawiciele WPSRA Edmund Michealis, Józef Potocki, Stanisław Sikorski i Piotr Jakusz.
Na zdjęciu powyżej: od lewej Józef Potocki sp2bme, Edmund Michaelis sp2ci.
Na zdjęciu powyżej: od lewej Józef Potocki, Edmund Michaelis i członek zarządu Stanisław  Sikorski.

Ostatnio dodane:

Kliknij, aby edytować treść...
24.05.2011

Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna.
Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!